บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 
มีสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์ให้ลูกค้าได้เลือกสรรได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมความต้องการ อาทิเช่น สารเคมี เครื่องแก้ว พลาสติก อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันภัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงงานออกแบบห้องปฏิบัติการและงานบริการซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีการบริการที่เป็นมิตร มีการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการคืนความรู้ให้กับชุมชม คืนความสุขให้กับสังคม 
 


บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด ได้ให้บริการด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า บริษัทจึงได้ปรับปรุงมาตรฐาจการบริการและการส่งมอบสินค้าจนได้รับการรับรองระดับนานาชาติจากวงการมาตรฐานสากล international organization for standardization หรือที่รู้จักกันในนามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

 

 
 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด มีเส้นทางการจัดส่งสินค้าและรอบการจัดส่งสินค้า โดยรถขนส่งของบริษัท ฯ และมีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่างจังหวัดโดยจัดส่งผ่านบริษัทเอกชน สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทั่วประเทศ