เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Instrument)

Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ

 • Thermometer Dial 1.75 Model 29003, Deltatrak
  590.00 ฿
 • Refrig-Freezer Thermometer Model 29004, Deltatrak
  450.00 ฿
 • Oven Thermometer Model 29005,Deltatrak
  490.00 ฿
 • Fridge Thermometer Model 29006, Deltatrak
  380.00 ฿
 • Thermo-Hygrometer Model 13307, Deltatrak
  1,690.00 ฿
 • Digital thermometer Model 11063, Deltatrak
  1,690.00 ฿
 • Digital Max-Min probe thermometer Model 11048, Deltatrak
  1,990.00 ฿
 • Infrared Thermometer Model TFI-260, Ebro
  3,900.00 ฿
 • Thermometer with probe Model HI98509, Hanna
  2,300.00 ฿

pH meter เครื่องวัดค่าพีเอช

 • pH meter เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) แบบปากกากันน้ำ HORIBA รุ่น LAQUAtwin pH 11
  3,990.00 ฿
 • pH meter คุณลักษณะเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) แบบปากกากันน้ำ HORIBA รุ่น LAQUAtwin pH 22
  4,990.00 ฿
 • pH meter เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) แบบปากกากันน้ำ HORIBA รุ่น LAQUAtwin pH 33
  5,990.00 ฿

Soil tester เครื่องวัดดิน

 • Soil meter 3-Way (pH,Moisture,Light) เครื่องวัดความชื้น กรดด่าง ในดิน และ แสง
  890.00 ฿
 • Soil moisture meter เครื่องวัดความชืันในดิน
  990.00 ฿
 • เครื่องวัด pH+Moisture ในดิน รุ่น DM-15,Takemura
  2,490.00 ฿
 • Soil analyzer 3 in 1 รุ่น 1835,Rapitest
  1,790.00 ฿
 • เครื่องวัดดิน Rapitest 4 ทาง รุ่น 1880 (ph-NPK-แสง-ความชื้น), Rapitest
  1,800.00 ฿

Digital Balance เครื่องชั่งดิจิตอล

 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น PR224/E, OHAUS
  27,300.00 ฿
  52,500.00 ฿  (-48%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น PR224 (INTERNAL CALIBRATION), OHAUS
  32,000.00 ฿
  59,500.00 ฿  (-46%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น PR4202/E, Ohaus
  17,500.00 ฿
  30,800.00 ฿  (-43%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 3ตำแหน่ง รุ่น PR423/E, Ohaus
  18,700.00 ฿
  36,500.00 ฿  (-49%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง รุ่น PX423 (Pioneer), Ohaus
  25,000.00 ฿
  47,000.00 ฿  (-47%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น SPX622 (Scout), OHAUS
  8,600.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-43%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง รุ่น SPX6201 (Scout), OHAUS
  8,800.00 ฿
  15,900.00 ฿  (-45%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล กันน้ำ รุ่น V22PWE3T (Valor 2000), OHAUS
  7,000.00 ฿
  12,500.00 ฿  (-44%)
 • เครื่องชั่งวางพื้น แบบกันน้ำ รุ่น D24PE150FL (Defender 2000), OHAUS
  9,300.00 ฿
  16,500.00 ฿  (-44%)

Moisture analyzer เครื่องวัดความชื้น

 • Moisture Balance รุ่น MB25, OHAUS
  0.00 ฿
 • Moisture Balance รุ่น MA1101, TOM
  0.00 ฿

Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยง

 • Bench top centrifuge รุ่น Z206A, Hermle
  0.00 ฿
 • Bench top centrifuge (เครื่องปั่นเหวี่ยง) รุ่น NF-200, Nuve
  0.00 ฿