• เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น PR224/E, OHAUS
  27,300.00 ฿
  52,500.00 ฿  (-48%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น PR224 (INTERNAL CALIBRATION), OHAUS
  32,000.00 ฿
  59,500.00 ฿  (-46%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น PR4202/E, Ohaus
  17,500.00 ฿
  30,800.00 ฿  (-43%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 3ตำแหน่ง รุ่น PR423/E, Ohaus
  18,700.00 ฿
  36,500.00 ฿  (-49%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง รุ่น PX423 (Pioneer), Ohaus
  25,000.00 ฿
  47,000.00 ฿  (-47%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น SPX622 (Scout), OHAUS
  8,600.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-43%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง รุ่น SPX6201 (Scout), OHAUS
  8,800.00 ฿
  15,900.00 ฿  (-45%)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล กันน้ำ รุ่น V22PWE3T (Valor 2000), OHAUS
  7,000.00 ฿
  12,500.00 ฿  (-44%)
 • เครื่องชั่งวางพื้น แบบกันน้ำ รุ่น D24PE150FL (Defender 2000), OHAUS
  9,300.00 ฿
  16,500.00 ฿  (-44%)