เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 3ตำแหน่ง รุ่น PR423/E, Ohaus

รหัสสินค้า : U11-OH-PR42-3E00

มีรายละเอียด และคุณลักษณะดังนี้

1.เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าแบบ Backlit LCD Display เพื่อสะดวกในการอ่านค่า

2.สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 420 กรัม (Weighing Capacity)

3.สามารถอ่านค่าได้ละเอียด (Readability) 0.001 กรัม

4.สามารถหักค่าน้ำหนัก ภาชนะ (Tare Range) ได้ตลอดช่วงการชั่ง

5.สามารถปรับค่าน้ำหนักให้ได้มาตรฐาน (Calibration) โดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

6.มีค่า RepeatabIlIty (Std. dev.) 0.001 กรัม

7.มีค่า Linearity (g) 0.002 กรัม

8.มีค่า Stabilization Time น้อยกว่า หรือเท่ากับ 2 วินาที

9.มีตู้กันลมเป็นกระจกใสทั้ง4ด้านและสามารถเปิดแบบเลื่อนได้ 3 ด้าน คือด้านบน,ด้านซ้าย,และด้านขวา เพื่อสดวกต่อการใช้งาน

10.จานชั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร, ทำด้วยแสตนเลสสตีล

11.สามารถเปลี่ยนหน่วยในการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 10 หน่วย

12.มีระบบปรับเครื่องให้กลับมาสู่หรือค่าที่ตั้งไว้จากโรงงาน (Reset menu) และสามารถล็อคค่าเมนูต่างๆที่ทำการ

ตั้งไว้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง (Software Lock Out)

13.มีโปรแกรมการชั่งไม่น้อยกว่า 3 โปรแกรม คือ โปรแกรมการนับจำนวนชิ้น (Past Counting) โปรแกรมการเทียบน้ำหนัก

เป็นเปอร์เซ็นต์ (Percent Weighing), และโปรแกรมชั่งน้ำหนัก (Basic Weighing)

14.ตัวเครื่องมีโหมดในการชั่งน้ำหนักหักค่าภาชนะได้แบบอัตโนมัติ (Auto Tare) โดยไม่ต้องกดปุ่ม Tare ในครั้งต่อไปของ

การชั่งเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

15.มีระบบตั้งความสว่างจอแสดงผล (Brightness settings)

16.มีระบบปรับลดแสงสว่างของหน้าจอแสดงผลแบบอัตโนมัติ (Auto-Dim) เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องชั่งแบบต่อเนื่อง

17.สามารถปรับตั้งค่าสภาวะของเครื่องชั่งให้เหมาะสมกับสถานที่วางเครื่อง (Filter Environment)

18.มีลูกน้ำสำหรับปรับตั้งระดับของเครื่อง โดยติดตั้งอยู่ด้านหน้าเครื่องเพื่อความชัดเจนและสะดวกในการปรับระดับเครื่องชั่ง

19.มีอุปกรณ์มาตราฐานให้มาพร้อมกับเครื่อง คือ ลูกน้ำปรับระดับของเครื่อง โดยมี Interface RS232 สำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ผล

20.สามารถชั่งน้ำหนักจากทางด้านใต้ของเครื่องได้ (Weigh below hook)

21.เป็นเครื่องชั่งได้มาตรฐาน CE รับรองคุณภาพ ด้าน Compatibiligy Electromagnetic

22.มีระบบเตือนเมื่อเครื่องเกิดการขัดข้อง และเตือนเมื่อชั่งน้ำหนักเกินพิกัด

23.ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9001:2015

24.รับประกันคุณภาพ 1 ปี


หมายเหตุ :

*ราคาสินค้ารวมค่าจัดส่ง ไม่รวมค่าติดตั้ง

*ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จำนวน
18,700.00 ฿

36,500.00 ฿
 (-49%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Specification Data Sheet