เครื่องวัดค่า pH แบบปากกา รุ่น pH 11 ยี่ห้อ Horiba

รหัสสินค้า : cat0Product4sku

คุณลักษณะเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) แบบปากกากันน้ำ

HORIBA รุ่น LAQUAtwin pH 11

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง

  • ช่วงการวัดค่า pH 0 ถึง 14 pH
  • ค่าความละเอียด pH 0.1
  • ค่าความถูกต้อง pH ± 0.1 pH
  • ช่วงการวัดค่า mV ± 650 mV
  • ค่าความละเอียด mV 1 mV

คุณลักษณะทั่วไปของเครื่อง

1.   เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) แบบปากกากันน้ำได้ โดยใช้หลักการวัดค่าแบบอิเล็คโทรดแก้ว    (Glass electrode method)

2.   หัววัดสามารถนำไปวัดค่าตัวอย่างได้หลากหลายวิธี ทั้งแบบหยดสารลงบนหัววัด ในกรณีที่มีตัวอย่างปริมาณน้อยๆ, นำเครื่องไปวัดจุ่มวัด, สุ่มตักตัวอย่าง, หรือใช้ร่วมกับแผ่น Sampling sheet ซึ่งสามารถนำไปแช่น้ำ DI แล้วไปสัมผัสกับตัวอย่างจากนั้นจึงนำแผ่นดังกล่าวมาแปบนหัววัดเพื่อวัดค่าตัวอย่าง, สามารถวัดตัวอย่างที่เป็นของแข็งและมีความชื้นอยู่, ตัวอย่างที่เป็นของกึ่งแข็งกึ่งเหลว, ตัวอย่างที่เป็นผง , และตัวอย่างที่เป็นแผ่นกระดาษ เส้นด้าย ผ้า หรือ แผ่นฟิล์ม

3.   หัววัดค่า (sensor) เป็นแบบ flat sensor with temperature compensation ซึ่งสามารถวัดค่าได้โดยตรงสำหรับตัวอย่างที่มีปริมาณน้อย (micro-sample จาก 100 µL)

4.   สามารถวัดค่าตัวอย่างในปริมาณได้น้อยที่สุด 0.05 mL โดยใช้ร่วมกับ แผ่น Sampling sheet B (optional)

5.   เนื่องจากหัววัดเป็นแบบ flat sensor ทำให้การคาลิเบรทใช้สารละลายมาตรฐานเพียงปริมาณเล็กน้อย ช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อชุดสารละลายมาตรฐานลงไปได้ 

6.   สามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะเซนเซอร์ได้เมื่อเซนเซอร์หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ

7.   แสดงผลการวัดค่า pH และข้อความต่างๆ รวมถึงสัญลักษณ์แบตเตอรี่ และ error message บนจอ LCD

8.   มีระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (ATC : Automatic Temperature Compensation)

9.   สามารถคาลิเบรทได้มากถึง 2 จุด

10. สามารถเลือกชุดของสารละลายมาตรฐานได้ 2 แบบ คือ USA หรือ NIST

11. ในขั้นตอนคาลิเบรท เครื่องวัดสามารถจดจำชนิดของสารละลายมาตรฐานได้อัตโนมัติ (Auto standard recognition) ทำให้สามารถเริ่มคาลิเบรทด้วยสารละลายมาตรฐานค่าใดก่อนก็ได้ และหลังการคาลิเบรท แม้จะปิดเครื่องไปแล้ว ตัวเครื่องยังสามารถจดจำค่าของการคาลิเบรทครั้งล่าสุดได้ จนกว่าจะมีการคาลิเบรทใหม่ ค่าเดิมจึงจะถูกลบไป

12. สามารถเลือกเปลี่ยนโหมดให้เครื่องวัดแสดงค่า pH ไปเป็นค่า mV ได้ เพียงแค่กดปุ่ม MEAS เพียงปุ่มเดียว

13. สามารถเลือกวัดค่าแบบ Auto Stable เพื่อการวัดอย่างต่อเนื่อง หรือแบบ Auto Hold ซึ่งจะค้างค่าที่หน้าจอช่วยให้สะดวกในการอ่านและการจดบันทึกค่า

14. สามารถวัดอุณหภูมิตัวอย่างได้ตั้งแต่ 0 – 50 oC

15. สามารถใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 5 ถึง 40 ºC และที่มีความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 85 % โดยที่ไม่มีการควบแน่นเป็นหยดน้ำ

16. กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67 ตัวเครื่องจะไม่เสียหายเมื่อตกลงในน้ำลึก 1 เมตรเป็นเวลา 30 นาที

17. มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power-Off) เมื่อไม่มีการกดปุ่มใดๆ นานประมาณ 30 นาที เพื่อช่วยประหยัดแบตเตอรี่

18. ใช้แบตเตอรี่เป็นถ่าน CR2032 จำนวน 2 ก้อน มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 400 ชั่วโมงเมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่อง

19. เครื่องมีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก ผู้ใช้สามารถร้อยเชือกผ่านช่องที่ส่วนหัวของเครื่อง เพื่อถือหรือคล้องคอ ป้องกันเครื่องตกหรือสูญหาย

20. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE

21. ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 , ISO 14001 , OHSAS 18001 และมีศูนย์บริการหลังการขาย

22. มีคู่มือการใช้งานทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างละ 1 ฉบับ

23. รับประกันการใช้งานสำหรับตัวเครื่องเป็นเวลา 1 ปี และ 6 เดือนสำหรับอิเล็กโทรด  

จำนวน
3,990.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด